Міністру освіти і науки України

Станіславу Ніколаєнку

Відкрите звернення науковців України

Глибоко шановний пан Міністр Освіти України,

Ми, науковці України, звертаємося до Вас із проханням виправити неадекватність у сфері висвітлення проблеми походження світу у навчальних посібниках для учнів та студентів усіх закладів, підпорядкованих Міністерству Освіти.

"Проект Iнтелекту" є напрямом, що захищає авторськi права на інформаційний фонд живих істот. Еволюціонна наука займається пошуком кісток та черепів – матеріальних (часто фіктивних) http://www.guardian.co.uk/germany/artic le/0%2C2763%2C1418083%2C00.html

підтверджень гіпотетичної теорії, у той час як представники створення – захистом авторського права на плоди творчості того, що працює під кістками черепів – людського мозоку, захистом авторського права на інформаційну модель людини – живу людську кліт ину. Інформаційний код клітини – ДНК та інформаційні РНК можуть читати тільки білки клітини і ніхто інший не повновважений і фізично не здатен на повну інтерпретацію змісту інформації живої клітини.

http: //ksono.org/cgi/scr/itc

Оскільки інформація є інтелектуальною власністю, то в еволюційній гіпотезі робиться спроба привласнити заслугу творіння (живi iстоти) самому творінню, а не творцю (наприклад, теза, що “праця зробила з мавпи людину”) шляхом зниження собівартості (складності принципiв та технологiй, що лежать в основi творiння) та цінності вислову в клітинах живого світу.


Наводимо кілька статей з "УГОДИ ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" українського з аконодавства.

“Компiляцiя” з англiйської - складання (порядку).

СТАНДАРТИ ЩОДО НАЯВНОСТІ, СФЕРИ ДІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Розділ 1: Авторське право та суміжні права

Стаття 9
Відношення до Бернської конвенції

1. Члени повинні виконувати Статті 1-21 Бернської конвенції (197 1) та Додатка до неї. Однак Члени не мають прав або обов'язків за цією Угодою стосовно прав, які надаються за Статтею 6- згаданої Конвенції або похідних від неї прав.

2. Захист авторського права поширюється на вислови, а н е на ідеї, процедури, способи дії або математичні концепції як такі.

Стаття 10
Комп'ютерні програми та бази даних

1. Комп'ютерні програми у вихідному або об'єктному коді охороняються подібно до охорони, що надається літературним творам за Бернською конвенцією (1971).

2. Компіляція даних або іншої і нформації в електронній чи іншій формі, яка завдяки відбору або
упорядкуванню її змісту є результатом інтелектуальної творчої діяльності, охороняється як така. Така охорона не поширюється власне на дані або інформацію і не стосується будь-якого авторського права, яке вже існує на самі дані або інформацію.


Якщо праця людини – створення інформації - є результатом інтелектуальної творчої діяльності, чому в науці у всіх судженнях за замовчуванням, апріорі, припускають, що інтеллект самої людини, обумовлений інормаційними властивостями людської клітини – це жарт матерії?

Чому ж тоді програмний код не є жартом матерії? Чому програміст не повірить в “самопояву” точної копії його програми в незнайомій йому організації, що користується програмою без відома програміста? По яких критеріях програміст буде доказувати в суді, що це – саме його програма, і чому за такими ж ознаками не захищається авторське право на живі істоти?


Захисниками "Проекту Iнтелекту – живого світу" пропонується до розгляду предмет „Наука і походження світу”, чи принаймні, методичні вказівки викладачеві для уроків біології, що проливають світло на штучність явища науки (як волевиявлення людини) та питання сумнівної зверхності людини в науці похоження життя, та питання існування самої людини на Землі (у чому немає ніяких заслуг людини), а також питання надбання та використання людиною технологій організації оточуючого її штучного (природнього, але створеного) світу.

Завданням предмету „Наука і походження світу” є спроба надання учневі свого волевиявлення щодо ставлення до науки походження світу та доповнення природничих наук методами дбайливого та розумного керування природним перебігом подій, оскільки головна задача і корисне надбання від будь-якої науки – це її креативність, тобто можливість використання людиною у галузях народного господарства,.

Викривається хибність принципу актуалізму, тобто того, що все, що створюється в світі, створюється тільки людиною, а решта процесів мають природний обіг подій, носять незмінний характер і діють виключно в рамках незмінності законів природи.

http://www.goldentime.ru/hrs_partyflood_2.htm

Загальні змістові теми предмету: процеси, що відбувалися в періоди катастрофічних явищ та катаклізмів клімата на Землі; http://www.creation.webzone.ru/D ebate/Kiev8/kiev8.htm

інформаційні технології клітини та обмін інформації між клітинами та органами, керування мозоком та залозами внутрішн/зовнішн секреції організму http://ksono.org/cgi/scr/itc.


Структурні компоненти освітньої галузі: історія, технології проектування, програмування, біоніка, менеджмент соціальними явищами моралі, менеджмент екологічного стану місць мешкання, культура використання природних ресурсів, утілізація та переробка сміття та продуктів життєдіяльності людини, технології безвідходної промисловості.

Еволюційна теорія не створювала людини. Було навпаки. Завжди було “створення” моделі походження життя людиною. Питання в тому, адекватне воно до фактів, чи ні.


Наводимо показові проекти у природі: Питання походження :

устрій клітини: надскладна наноавтоматика, інформаційний обмін, інформаційне автоматичне керування всіх процесів, мейоз і створення нових клітин, їх диференціація;

бактерії: уміють аналізувати, мають пам’ять.

механізм метаморфозів комах: лялька – личина – imago, як такі етапи “закодували сяв ДНК?

павуки: павутинний матеріал міцніший від сталі; апарат виділення та розчинення павутини; знання як розгортати павутину; (творчі мисливські) аналітичні здатності

 • ембріональне розгортання є різним у всіх організмів;

 • явища Де-жа-в ю, альтруістичної любові, снів, інтуіції тощо

системи розмнож ення: розмноження діленням, статеве (як утворилося з безстатевого?), гермафродитне, поперемінне, зі зміною статі;

система статево го розмноження; сперматозоїд, яйцеклітина (апарат запобігання повторному заплідненню), апарат вир ощування ембріона, таймер етапів розвитку, вбудовані здатності новонароджених до сприймання мови, організації пам'яті та бази знань;

бджоли: вроджен і будівельні знання, оптимальність геометрії стільника та ін.;

 • терміти, мурахи: надіндивідуальні знання, некероване, але організоівне суспільство; живі технології комах знаходяться на рівні, що не поступається ссавцям (світу “вищого” рів ня в еволюц. теорії) ; як можна порівнювати технології польоту колібрі та бабки? – це суттєво різні з точки зору авіації проекти.

 • системи „передзнання”/ передбачення у тварин.

 • спеціалізація” хижаків по видах тварин, на яких вони полюють; природа цього явища вимагає генетично вроджених інформаційних моде лей-жертв, при спостеріганні яких в хижака буде пробуджуватись інстинкт полювання, те ж са ме стосується статевих інстинктів розмноження


Палеонтологія

порядок залягання літопису скам’янілостей нагадує залежність уникнення від смерті організмів під час водної світової повені від розвиненості засобів пересування (кінцівки)

http://www.cre ation.webzone.ru/Debate/Kiev8/kiev8.htm

проміжні форми не наявні (одноклітинні-багатоклітинні, безхребетні-хребетні, риби-амфібії); розгляд кандидатів на „проміжні форми” в ділянці протомавпи-люди майже неможливий за відсутністю археологічного матеріалу

http://www.guardian.co.uk/germ any/article/0%2C2763%2C1418083%2C00.html

 • к оли вимерли динозаври? - присутність у сучасних костях динозаврів еритроцитів та кровоносних судин, які навіть при слабому радіаційному фоні повинні були розкластися менше ніж 20 тисяч років

http://www.shestodnev.ruІсторія. Археологія


Відомості про найдавніших людей та найперші цивілізації:

час появи/існування – перші згадки про людство та письмові пам'ятки;

розумова розвиненість – її можна оцінити по картам світу та технологіям виготовлення знаряддя. Культурна та технічна розвиненість може дати фору сучасним.


Геологія. Географія


Гіпотези про утворення геологічних формувань: уніформізм та катастрофізм.

Гіпотеза про “геохронологічну шкалу” (піраміда нашарувань):

ніде на Землі не спостережене її точне відтворення, різна кількість та послідовність шарів;

Методи визначення віку геологічних об’єктів:

методи визнання абсолютного віку: органічні та неорганічні; проблеми точності розрахунків;

– „крива ус іх датувань” (весь спектр датувань): вік Землі від 500 років до трільйонів років; центр ваги кривої — далеко від мільярдів!

Всесвітній потоп:

відомості про П отоп у більшості народів світу;

 • про механізми реалізації Потопу як планетарного катаклізму – наявність підматерикових океанів

http://www.geonews.com.ua/index.cgi?a=18851

(рос. анализ результатов сейсмического зондирования Земли позволил группе ученых под руководством профессора Вашингтонского университета в г. Сент-Луис Майкла Е. Вайсешна (Michael E. Wysession) сделать вывод о том, что под восточной частью континента Евразии в мантии, на глубине около 1 тыс. км расположен огромный резервуар воды - подземный океан. Вывод сделан на основании изменения скорости прохождения сейсмических волн, которая характеризует плотность пород в недрах Земли);

 • з позицій “актуалізму” не зрозуміло, звідки з'явилися нашарування грунту (якими вітрами їх понаносило, з неба нападали, чи це метеоритний пил?) і тоді чому цей “метеоритний пил” пролягає чіткими шарами (шари мають чітку межу). Може все ж, скажемо, що маса Землі була відносно незмінна, і що нашарування грунту – глини, гравію, валунів, базальту, окаменілого дерева перенесені водою, а не повітрям

 • з позицій актуалізму (уніформізму) не зрозуміло, як в цих шарах грунту з чіткими межами знаходять таку кількість а) останків живих організмів, б) нафти та газу, що за мільярди років дії природних чинників відповідно: а) розсіялися на молекули та пил, при тому повинні були загинути природною смертю, а не штучною; б) розтіклися по щілинам і порам грунту з причин високого тиску

 • з позицій актуалізму не зрозуміло, чому при наявності Луни і зв'язаних з нею приливів та одливів, диссоціюючих властивостей води (поділяти на іони), з плином мілліардів років материки досі виглядають з поверхні океану. Чому каламутні, насичені породою материків стрімкі ріки (напр Дунай, “Жовта ріка”) за мілліарди років досі не вимили прірви в материках. Чому коефіціент виносу (в океан по відношенню до “з океану на материк”) іонів натрію, калію, йоду та інших досі більший за одиницю?

(Це все можна знайти в конференціях http://www.shestodnev.ru )

 • Чому ми маємо такий низький рівень гелію в повітрі (відносно мільярдів років), якщо його утворення проходить постійно в атмосфері з атомів водню під дією сонячного вітру, блискавок під час грози тощо...


Інші аспекти:


1) Динаміка зростання населення: враховуючи найстрашніші епідемії хвороб та криваві війни модель арифм. прогресії зростання людей дає достатнім для теперішньої кількості популяції ~ 6 тис. років


2) Мовознавчі дані:

тенденції розвитку в людській мові: аспекти, які спрощуються, редукуються, чисельно скорочуються, та аспекти, які навпаки ускладнюються, чисельно зростають;

 • відомості про походження мови: докази вродженості основних мовних здатностей,

http://ksono.org/cgi/scr/mys

 • фактично треба говорити не про “здатності”, а про вже сформульовану “внутрішню” об'єктну модель мови. Цим ми підкреслюємо призначення людини бути частинкою суспільства. Тобто людина народжується для спілкування з іншими, інформаційного обміну, гри, полювання браку ... суспільного життя, і що всі інструменти для цього в неї вже є. Треба тільки зробити проекцію окремої мови даного суспільства на її внутрішню й відразу користуватись. Це не просто “створення зв'язків системи органічних елементів”, це вже готова модель мови. Запрограмованість / заздалегідь передбачене користування / ”розгортання” цих здатностей;

 • відсутня результативність спроб розвинути мовні здатності у інших організмівНегативний внесок еволюційної концепції в науці та суспільстві:


відсутність сенсу життя (бо сама поява еволюційного марксизму була пошуком альтернативи до ідеї Розумного задуму у природі); гітлеризм відверто базувався на еволюц гіпотезі; світогляд усіх новітніх монстрів від політики не супречив дарвінізму (тоді як суперечив попередній науковій парадигмі). Аборти: втрати більші, ніж від війн (до половини людства, у розв. країнах на 100 пологів 100 абортів). Стрімка відозміна моралі: „можна все”, повна відносність понять та моральних принципів;


Фільтрація даних у сучасній (еволюційній) науці:

 • поступове спотворення картини світу (штучне припущення багатьох мікровикривлень для форму лювання одного макровикривлення);

 • причини спотворення — безпідставна віра вчених;

 • спотворене трактування висловів вчених.

Чарльз Дарвін писав: “ Неможливість визнання, що великий та дивний світ разом із нами самими, як свідомими істотами, вини к випадково, здаєтья мені головним свідотством Бога”

(цитата з підручнику Вертьян ова “Происхождение жизни”)
К иївська спілка за об'єктивність в науці та освіті,

http://www.ksono.org,

І нститут проблем походження і розвитку всесвіту і життя, київ


Пишіть нам! E-mail: ksono@ksono.org     Schreiben Sie uns!
s
olti.com.ua - Лучшие решения дизайна Genoterra.ru - Все о Генетике вітчизняний web-хостінг